Hur du använder vår hemsida/portal storent.se som ett verktyg för att använda dig av våra produkter och tjänster

Du kan hyra utrustning av oss på flera olika sätt. Bland annat genom att göra en hyresförfrågan här på vår hemsida, vid ett besök på en av våra depåer (för tillfället endast vår första depå i Sverige som är lokaliserad på Arrendevägen 50 i Spånga, Stockholm) eller via telefon. Där når du oss så att vi kan ta emot din beställning eller svara på dina eventuella funderingar angående oss och våra produkter.

* Om du vill gå vidare till hyresförfrågan online - klicka här.
* Om du vill hitta din närmaste depå - klicka här.
* Om du vill ringa, så är du välkommen att göra så på vårt huvudnummer 08-40 20 300.

Följande dokument och handlingar som styrker identitet är förknippade med att ansöka om ett nytt kundkonto hos Storent AB och/eller att på depån hämta/ta emot hyresutrustning.

- Kontoansökan. Som kan göras på depån av firmatecknare, alternativt behörig person genom fullmakt. svenska, engelska.

- Godkända ID-handlingar.

- Fullmakt för de som skall hämta/beställa hyresprodukter/göra hyresförfrågningar: svenska, engelska och svenska.

- Samarbetsavtal: engelska.

- Portalanvändaransökan: på svenska, på engelska.

- För att läsa om GDPR: svenska.


Skapade och hantering av en hyresförfrågan online på Storents hemsida

1. Logga in på Storentportalen (gäller endast registrerade kunder)
alternativt få vidare till steg 2. ”Att välja produkter att hyra” om du inte är registrerad som kund så kommer du att få fylla i dina uppgifter.

Noteringar:
* Inloggade användare kan använda sina rabatterade priser och se de registrerade uppgifter vi har om användare och pågående hyror och vilka projekt/adresser som är inlagda. Det gör att hela hyresprocessen blir enklare och snabbare.
* Logga ut från portalen, om någon annan behöver göra en hyresförfrågan, för att säkerhetsställa att det är rätt konto som används.

2.Att välja produkter att hyra
Du kan söka efter maskiner utrustning eller andra produkter genom att välja menyn Hyr från STORENT/Produktsök eller så kan du enkelt bläddra i produktkatalogen. Här kan du se listpriset, produktspecifikationer och tillhörande data. Välj de produkter du vill hyra och lägg till i varukorgen för att senare skapa en hyresförfrågan när du är klar med dina val.

Noteringar:
* Det går bara att göra en hyresförfrågan per projektnummer/objekt. Så om du har flera projekt behöver de separeras i olika hyresförfrågningar.
* Vald valuta kommer att följa med I hela orderprocessen som skapats utifrån din hyresförfrågan.

3. Ange information för valda produkter
Öppna varukorgen från Hyr från Storent/Hyresförfrågan och lägg till information för varje vald artikel: Antal, planerad hyresperiod, om eventuellt offererat pris är mer fördelaktigt än angivet listpris, eventuella tilläggstjänster som t.ex. försäkring. Använd dig av prisomräkningsfunktionen för att se det slutgiltiga priset. Sen går du vidare i nästa steg i Hyresfrågan.

Noteringar:
* Om du är en registrerad onlineanvändare och har loggat in på ditt konto här på portalen, kommer produkterna att visas med dem maximala rabatten för varje specifik produkt och inte om det är speciella rabattsatser som är kopplade till ett visst projekt/objekt, detta kommer att ske i nästa steg I förfrågningsprocessen.
* Om du inte vet exakt vilken hyrestid som är aktuell, mata in en uppskatta period och inkludera även om du har specifika krav eller andra önskemål i produktnoteringarna.
* Specifika produkttjänster och tillägg kan ses, men inte väljas. STORENT kommer beräkna och välja den mest kostnadseffektiva lösningen för er och/eller för eventuellt flera alternativ, vilket kommer att göras efter att vi fått in och börjat hantera din hyresförfrågan. Om du har specifika önskemål eller frågor om produkterna/tillbehören och/eller gällande transporten av dessa, skriv ner det i produktanteckningarna.

4. Slutförande av hyresförfrågan
Fyll i kundinformation och om det är en firma eller privatperson. (registrerade användare behöver inte fylla I detta, då den informationen redan finns I vårt system). Skriv in den/de som vi kan komma i kontakt med gällande din hyresförfrågan, sär utrustningen skall användas. (registrerade användare kan välja tidigare kontaktpersoner och projekt) Oregistrerade användare behöver läsa igenom och godkänna Storentportalens villkor, innan du kan fortsätta till nästa steg.

5. Bekräftelse av hyresförfrågan
När du kommer till sammanfattningen av hyresförfrågan, se till att stämma av informationen som har matats in, så att allt är korrekt. Vid behov kan du gå tillbaka och korrigera. Välj hur du vill att vi förfar I nästa steg: Vill du få en offert innan du vill beställa eller vill du reservera valda produkter direkt och få en bokningsbekräftelse. Specificera om du vill ha ett offererat pris eller om du vill göra en bokning. När du slutligen bekräftar du din förfrågan, får den angivna kontaktperson ett e-postmeddelande med en kopia av hyresförfrågan. För att se status på din förfrågan kan du på Storents portal under Mina uppgifter/Hyreskund/Status hyresförfrågan/förfrågningar..

Noteringar:
* Om du specificerat en svarstid som ligger utanför våra öppettider, så kommer vi att svara på morgonen nästa arbetsdag.
* Om detaljerna i hyresvillkoren inte är fullt tillfredställande, eller utrustningen inte behövs direkt, så rekommenderar vi att du väljer att få en offert på priser. En offert med priser ger dig chanson att komma överens med oss om ömsesidigt fördelaktiga hyresvillkor och då kan du välja om du vill fortsätta din förfrågan eller välja att annullera den.
* Om du gör denna hyresförfrågan för en tidigare registrerad Storentkunds räkning, så kommer dess kontaktperson att få e-postmeddelande att din förfrågan vid inte kommer att hanteras vidare, innan den som gör förfrågan får användarbehörighet av kunden som förfrågan gäller för. Antingen genom fullmakt, eller från någon som har administrativa rättigheter för gällande företag och då kan registrera in fråganden. Om kunden är en privatperson, måste en representant från Storent bekräfta identiteten genom att kontrollera en giltig legitimationshandling.

6. Bekräftelse av offererat pris (Om prisoffert var önskad I hyresförfrågan)
En prissatt offert från Storent, tillsammans med en inbjudan till kunden att ge sitt svar på Storentportalen, kommer att skickas till den kontaktpersonens e-postadress som specificerats i hyresförfrågan. E-posten innehåller även all information om hur man går till väga för att logga in på Storents portal. Kontrollera prisofferten och på portalen under Mina uppgifter/Hyreskund/Status hyresförfrågan/Offerter kan du konfirmera eller be oss att ändra eller annullera förfrågan. Om du önskade att ändra priserna i offerten kommer kontaktpersonen att få ett nytt prisförslag med en önskan om svar angående de nya priserna. Efter slutlig bekräftelse av offererade priser kommer kontaktpersonen att få ett e-postmeddelande med en bokningsbekräftelse med önskan om svar att allt är i sin ordning.

Notering:
* En prisoffert kommer inte att behandlas vidare, om kund inte inkommer med svar till antingen Storentportalen eller till en representant från Storent.

7. Bokningsbekräftelse
När en offert blir bekräftad, det inkluderar även när en hyresförfrågan övergår till en bokning, skickar Storent en lista med bokningsbekräftelse till kontaktpersonens e-postadress som specificerats I hyresförfragan tillsammans med anhållan om svar på Storentportalen. E-posten innehåller även all information om hur man går till väga för att logga in på Storents portal. Om Storent kräver någon form av säkerhet I form av deposition eller förskottsbetalning, kommer e-posten även att innehålla uppgifter om detta och eventuella förskottsfakturor (proformafakturor) att bifogas.
Se din bokning under Mina uppgifter/Hyreskund/Status hyresförfrågan/Bokningar Där kan du bekräfta, modifiera eller annullera din bokning. Om du begär ändringar i bokningen kommer er kontaktperson att få en ny bokningsbekräftelse med begäran om svar och ert godkännande.
När du bekräftar en bokning behöver du specificera vem av de anställda som kommer att skriva på Storents kontoansökan som innehåller samarbetsavtal och generella villkor (om det inte redan är gjort) och vem eller vilka som är behöriga att ta emot hyresutrustning från Storent. Om någon av dessa personer agerar via fullmakt, och om det enligt den information som finns i vårt register inte finns någon giltig fullmakt, måste en giltig fullmakt tillhandahållas Storent.
Efter bokningsbekräftelse kommer kontaktpersonen att få ett e-postmeddelande med utkast av nödvändiga dokument (kontrakt, fullmakt för hyresutrustning och fullmakt för att underteckna kontrakt) Dokumenten skall undertecknas och skickas eller lämnas till Storent AB före eller i samband med utlämnade av hyrda artiklar.

Notering:
* En bokning kommer inte att behandlas vidare, om kund inte inkommer med svar till antingen Storentportalen eller till en representant från Storent.

8. Mottagande av hyrd utrustning
Personen som tar emot utrustning från Storent kan göra så, om hen har accepterat bokningen och har följande dokumentation till förfogande:
* Ett giltigt samarbetsavtal med Storent AB, eller alternativt har ett utkast av samarbetsavtalet från Storent AB med underskrift. Eller har rätt att ta emot utrustningen genom fullmakt;
* Har rätt att skriva under eller giltig fullmakt.
Vid ankomst till en av Storents hyresdepåer skall den som tar emot hyresartiklar kunna uppvisa en giltig legitimationshandling.

Färdigställande av hyresorder på en depå

Juridisk person

1. En komplett ifylld kontoansökan, om kundkonto inte redan finns, med underskrift.
Om personen som skriver på kontoansökan inte är en firmatecknare, behöver hen framföra en fullmakt som påvisar att hen har rätt att underteckna en kontoansökan och i samband med detta också godkänna samarbetsavtalet och Storents generella villkor.

2. Färdigställande av hyresorder och mottagning av hyresutrustning. En person som mottager någon/några av våra hyresprodukter, måste kunna uppvisa en giltig legitimationshandling vid mottagandet.
Om en person inte är firmatecknare, behöver en fullmakt som påvisar rätten att ta emot utrustningen från Storent AB för gällande företags räkning.

För att påskynda den administrativa dokumenthanteringen, ber vi er vänligen att skicka in original av aktuella dokument till Storent, innan ni tar emot önskade hyresartiklar från oss.
Notering:
* Storent AB har rätt att före hyresavtalets ingående, eller när som helst under hyrestiden, begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande återanskaffningskostnaden för respektive hyresobjekt. Erlagd säkerhet återbetalas efter att utrustningen är återlämnad och alla gällande villkor för återlämnandet är uppfyllda.

Privatpersoner

1. En komplett ifylld kontoansökan, om kundkonto inte redan finns, med underskrift. Hen måste kunna påvisa sin identitet med giltig legitimationshandling.

2. Färdigställande av hyresorder och mottagning av hyresutrustning.

Notering:
* Storent AB har rätt att före hyresavtalets ingående, eller när som helst under hyrestiden, begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande återanskaffningskostnaden för respektive hyresobjekt. Erlagd säkerhet återbetalas efter att utrustningen är återlämnad och alla gällande villkor för återlämnandet är uppfyllda.